Hydraulik

Gra planszowa wspomagana komputerowo.

Potrzebne do gry

Plansze można pobrać gotowe (100 sztuk) lub wygenerować nowe w liczbie sztuk i wydrukować.

Program można (bez instalowania) uruchomić w przeglądarce lub pobrać działającą bez Internetu wersję dla: Android, Windows, GNU/Linux.

Zasady gry (PDF do wydruku)

1  Wstęp

Hydraulik to wspomagana komputerowo gra planszowa przeznaczona dla jednego lub więcej graczy. Do gry niezbędna jest aplikacja oraz wydrukowane plansze, które dostępne są na stronie http://pipes.w8.pl/.

2  Przygotowanie do gry

Przed przystąpieniem go gry należy wydrukować plansze oraz uruchomić aplikację (na smartfonie, tablecie, albo komputerze). Każdy z graczy otrzymuje po jednej planszy i musi mieć wgląd na ekran urządzenia, na którym uruchomiono aplikację.

Plansze składa się z kwadratowych pól, w których gracze będą rysować elementy rurociągu, zgodnie z zasadami podanymi w rozdziale 3. Większość pól planszy jest pustych. Część zajęta jest przez murki, których rozłożenie jest losowe, różne na poszczególnych planszach. Jedno z pól bliskich środka planszy zajęte jest przez zawór startowy, z którego będzie wypływać woda (zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale 4). Po prawej stronie planszy znajdują się ikony akcji specjalnych, które opisane są w tabeli 2.

Tabela 1: Elementy rurociągu. Dolna część tabeli podaje kierunek wypływania wody, w zależności od kierunku z którego wpływa ona do poszczególnych elementów. Słowo koniec oznacza, że woda nie może wpłynąć z podanego kierunku. Tym samym kończy się jej przepływ, a wraz z nim rozgrywka danego gracza.
skręcające proste skrzyżowanie
wpływ wypływ
lewo koniec dół koniec góra prawo koniec prawo
prawo dół koniec góra koniec lewo koniec lewo
góra koniec koniec prawo lewo koniec dół dół
dół prawo lewo koniec koniec koniec góra góra
Tabela 2: Akcje specjalne. W swojej turze, gracz może wykonać jedną lub więcej akcji specjalnych. Jednakże liczba poszczególnych akcji specjalnych, które gracz może wykonać w trakcie całej rozgrywki jest ograniczona. By wiedzieć ile akcji jeszcze pozostało, wykonując każdą z nich, gracz zobowiązany jest przekreślić jej ikonę.
ikona nazwa i działanie
Obrót: pozwala na obrócenie rysowanego elementu wodociągu o 90, 180 lub 270 stopni.
Skrzyżowanie: umożliwia postawienie na planszy dodatkowego skrzyżowania.
Teleport: umożliwia postawienie na planszy teleportu. Teleport składa się z dwóch elementów, końców, które należy umieścić na pustych polach planszy, przyklejając każdy z nich do jednej z krawędzi (lewej, prawej, dolnej lub górnej) pola. Oba końce teleportu można też umieścić na tym samym, pustym polu, przylepiając je do różnych krawędzi. Woda może wpłynąć do jednego z końców teleportu, ale tylko od strony krawędzi do której jest on przyklejony. Wtedy wypływa drugim końcem teleportu w stronę krawędzi do której ten koniec jest przylepiony. Przejście wody przez cały teleport zajmuje tyle samo czasu, ile przepłynięcie każdego innego elementu rurociągu (tj. zazwyczaj jedną rundę).

3  Tury gry i wykonywanie ruchów

W kolejnych turach gry, aplikacja wyświetla elementy rurociągu, które gracze rysują na swoich planszach, zgodnie z następującymi zasadami:

Tura kończy się po upłynięciu jednej minuty lub gdy wszyscy gracze potwierdzą wykonanie ruchu. Wtedy, by kontynuować grę, należy dotknąć lub kliknąć w dowolne miejsce ekranu w aplikacji, albo nacisnąć spację, enter, lub strzałkę w prawo.

4  Rundy płynięcia wody

Liczba ukończonych tur wizualizowana jest przez aplikację, aż do tury dwunastej. Począwszy od zakończenia dwunastej tury, kolejne tury przeplatane są rundami płynięcia wody, sygnalizowanymi przez aplikację migającym na niebiesko ekranem. W rundach płynięcia wody gracze zaznaczają na swoich planszach płynącą wodę, poprzez zamalowanie albo przekreślenie kolejnych elementów rurociągu, zgodnie z następującymi zasadami:

Runda płynięcia wody kończy się gdy wszyscy gracze potwierdzą jej wykonanie. Wtedy, by przejść do następnej tury, należy dotknąć lub kliknąć w dowolne miejsce ekranu w aplikacji, albo nacisnąć spację, enter, lub strzałkę w prawo.

5  Zakończenie gry i wyłonienie zwycięscy

Gra kończy się wraz z odpadnięcia z niej wszystkich graczy, poza co najwyżej jednym, który zostaje zwycięzcą. Gdy gra zakończy się równoczesnym odpadnięciem kilku graczy, to zostają oni zwycięzcami ex aequo.

Dotacje

Podoba Ci się ta gra? Chciałbyś by powstała kolejna? Rozważ przekazanie nam wsparcia finansowego za pomocą: PayPal

Skróty klawiszowe i opcje programu (PDF do wydruku)